Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 381.59 kB )
2 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 353.75 kB )
3 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 349.96 kB )
4 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 866.66 kB )
5 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 917.33 kB )
6 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 895.17 kB )
7 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 908.08 kB )
8 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 906.68 kB )
9 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 913.61 kB )
10 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 207.15 kB )
11 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 165.42 kB )
12 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 431.80 kB )
13 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 32.28 kB )
14 Jan Franczyk Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 95.82 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe