Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 933.66 kB )
2 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1333.06 kB )
3 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1361.26 kB )
4 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 185.94 kB )
5 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 188.48 kB )
6 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 185.43 kB )
7 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 178.74 kB )
8 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 224.78 kB )
9 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 434.20 kB )
10 Janusz Chwajoł Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 110.51 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe