Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 279.65 kB )
2 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 273.99 kB )
3 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 659.68 kB )
4 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 666.95 kB )
5 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 681.31 kB )
6 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 669.66 kB )
7 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 681.68 kB )
8 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 235.44 kB )
9 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 666.28 kB )
10 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 657.18 kB )
11 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 657.49 kB )
12 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 885.30 kB )
13 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 925.49 kB )
14 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 925.87 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe