Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Dariusz Wicher Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 390.32 kB )
2 Dariusz Wicher Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 372.07 kB )
3 Dariusz Wicher Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 935.99 kB )
4 Dariusz Wicher Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 916.51 kB )
5 Dariusz Wicher Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 950.30 kB )
6 Dariusz Wicher Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 1013.36 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe

 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
AGATA MICHALISZYN
Data wytworzenia:
2018-09-18
Data publikacji:
2018-09-18
Data aktualizacji:
2018-09-18