Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 395.22 kB )
2 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 353.72 kB )
3 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 390.00 kB )
4 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 383.91 kB )
5 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 955.07 kB )
6 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 1016.71 kB )
7 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 870.91 kB )
8 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 891.36 kB )
9 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 891.65 kB )
10 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 892.48 kB )
11 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 882.58 kB )
12 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1259.86 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe