Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 369.66 kB )
2 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 410.43 kB )
3 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 425.91 kB )
4 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 410.99 kB )
5 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 936.40 kB )
6 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 922.34 kB )
7 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 910.40 kB )
8 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 903.11 kB )
9 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 930.48 kB )
10 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 887.22 kB )
11 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 935.81 kB )
12 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 886.69 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe