Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 396.20 kB )
2 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 400.44 kB )
3 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 391.13 kB )
4 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 880.47 kB )
5 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 226.85 kB )
6 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 914.87 kB )
7 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 892.30 kB )
8 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 934.27 kB )
9 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 875.31 kB )
10 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 889.39 kB )
11 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1187.34 kB )
12 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1212.61 kB )
13 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1296.88 kB )
14 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 934.31 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe