Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 396.21 kB )
2 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 365.86 kB )
3 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 380.46 kB )
4 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 371.22 kB )
5 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 365.28 kB )
6 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 918.54 kB )
7 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 848.23 kB )
8 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 885.93 kB )
9 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 932.82 kB )
10 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1031.66 kB )
11 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 853.56 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe