Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 271.39 kB )
2 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 277.89 kB )
3 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 670.19 kB )
4 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 695.25 kB )
5 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 667.31 kB )
6 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 683.55 kB )
7 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 662.61 kB )
8 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 684.32 kB )
9 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 733.15 kB )
10 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 932.18 kB )
11 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 960.52 kB )
12 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 902.89 kB )
13 Dominik Jaśkowiec Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 980.69 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe