Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Kazimierz Chrzanowski Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 406.01 kB )
2 Kazimierz Chrzanowski Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 401.54 kB )
3 Kazimierz Chrzanowski Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 898.92 kB )
4 Kazimierz Chrzanowski Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 1007.49 kB )
5 Kazimierz Chrzanowski Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 898.56 kB )
6 Kazimierz Chrzanowski Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 869.57 kB )
7 Kazimierz Chrzanowski Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 846.48 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe