Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
501 Andżelika Wojciechowska Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1250.08 kB )
502 Andżelika Wojciechowska Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1238.53 kB )
503 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 279.65 kB )
504 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 273.99 kB )
505 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 659.68 kB )
506 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 666.95 kB )
507 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 681.31 kB )
508 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 235.44 kB )
509 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 657.18 kB )
510 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 681.68 kB )
511 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 669.66 kB )
512 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 666.28 kB )
513 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 657.49 kB )
514 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 885.30 kB )
515 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 925.49 kB )
516 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 925.87 kB )
517 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 929.14 kB )
518 Wojciech Wojtowicz Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 937.16 kB )
519 Jerzy Woźniakiewicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 934.33 kB )
520 Jerzy Woźniakiewicz Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1331.23 kB )
521 Jerzy Woźniakiewicz Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1310.53 kB )
522 Jerzy Woźniakiewicz Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1368.76 kB )
523 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 438.17 kB )
524 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 452.57 kB )
525 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 951.49 kB )
526 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 1004.80 kB )
527 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 985.00 kB )
528 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 935.07 kB )
529 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 998.77 kB )
530 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 974.55 kB )
531 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 998.82 kB )
532 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1355.97 kB )
533 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1472.64 kB )
534 Stanisław Zięba Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1423.67 kB )

Strony: 1  2  3  4  5  6 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe