Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
301 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 885.88 kB )
302 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 886.21 kB )
303 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1224.85 kB )
304 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1217.28 kB )
305 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1238.98 kB )
306 Robert Pajdo Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 836.43 kB )
307 Robert Pajdo Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 916.36 kB )
308 Robert Pajdo Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1199.99 kB )
309 Robert Pajdo Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1280.42 kB )
310 Robert Pajdo Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 874.64 kB )
311 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 365.57 kB )
312 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 359.54 kB )
313 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 964.32 kB )
314 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 896.97 kB )
315 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 922.43 kB )
316 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 890.73 kB )
317 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 884.26 kB )
318 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 895.86 kB )
319 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1249.14 kB )
320 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1239.45 kB )
321 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1206.15 kB )
322 Marta Patena Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1286.40 kB )
323 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 456.88 kB )
324 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 433.77 kB )
325 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 957.15 kB )
326 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 984.55 kB )
327 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 967.20 kB )
328 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 986.05 kB )
329 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1045.03 kB )
330 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1406.11 kB )
331 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1597.96 kB )
332 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1294.01 kB )
333 Włodzimierz Pietrus Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1413.77 kB )
334 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 420.42 kB )
335 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 414.49 kB )
336 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 931.69 kB )
337 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 957.50 kB )
338 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 940.22 kB )
339 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 951.17 kB )
340 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 961.51 kB )
341 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1411.09 kB )
342 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 962.44 kB )
343 Sławomir Pietrzyk Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1600.46 kB )
344 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 902.75 kB )
345 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1242.98 kB )
346 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 942.10 kB )
347 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1179.63 kB )
348 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1370.51 kB )
349 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1315.58 kB )
350 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1232.13 kB )
351 Józef Pilch Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1320.23 kB )
352 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 262.77 kB )
353 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 252.67 kB )
354 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 778.49 kB )
355 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 791.20 kB )
356 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 779.45 kB )
357 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 889.52 kB )
358 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 922.81 kB )
359 Małgorzata Popławska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 892.67 kB )
360 Małgorzata Popławska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 888.32 kB )
361 Małgorzata Popławska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 881.14 kB )
362 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 402.51 kB )
363 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 380.75 kB )
364 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 876.67 kB )
365 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 946.23 kB )
366 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 900.47 kB )
367 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 895.29 kB )
368 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 895.21 kB )
369 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 892.83 kB )
370 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 894.04 kB )
371 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 896.28 kB )
372 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1242.96 kB )
373 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1154.57 kB )
374 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1148.50 kB )
375 Edward Porębski Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1433.93 kB )
376 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 356.22 kB )
377 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 367.88 kB )
378 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 880.51 kB )
379 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 890.95 kB )
380 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 1043.16 kB )
381 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 1007.58 kB )
382 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 999.15 kB )
383 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 858.53 kB )
384 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 832.94 kB )
385 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 793.35 kB )
386 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 772.99 kB )
387 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1297.75 kB )
388 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1341.04 kB )
389 Anna Prokop-Staszecka Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1285.92 kB )
390 Sławomir Ptaszkiewicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 924.16 kB )
391 Sławomir Ptaszkiewicz Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 930.69 kB )
392 Sławomir Ptaszkiewicz Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1248.20 kB )
393 Sławomir Ptaszkiewicz Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 919.65 kB )
394 Sławomir Ptaszkiewicz Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1193.00 kB )
395 Sławomir Ptaszkiewicz Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1250.08 kB )
396 Sławomir Ptaszkiewicz Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1308.12 kB )
397 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 361.57 kB )
398 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 355.79 kB )
399 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 969.33 kB )
400 Stanisław Rachwał Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 927.30 kB )

Strony: 1  2  3  4  5  6 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe