Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
201 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 853.56 kB )
202 Jakub Kosek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1031.66 kB )
203 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 396.20 kB )
204 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 391.13 kB )
205 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 880.47 kB )
206 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 226.85 kB )
207 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 892.30 kB )
208 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 914.87 kB )
209 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 889.39 kB )
210 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 875.31 kB )
211 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 934.27 kB )
212 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1187.34 kB )
213 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1296.88 kB )
214 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1212.61 kB )
215 Bolesław Kosior Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 934.31 kB )
216 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 627.04 kB )
217 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 78.67 kB )
218 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 1244.79 kB )
219 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 1241.70 kB )
220 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1206.57 kB )
221 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1201.92 kB )
222 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 421.53 kB )
223 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1621.13 kB )
224 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1487.40 kB )
225 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1636.82 kB )
226 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 425.91 kB )
227 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 410.99 kB )
228 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 936.40 kB )
229 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 922.34 kB )
230 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 887.22 kB )
231 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 910.40 kB )
232 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 935.81 kB )
233 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 903.11 kB )
234 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 930.48 kB )
235 Wojciech Krzysztonek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 886.69 kB )
236 Teresa Kwiatkowska Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 424.60 kB )
237 Teresa Kwiatkowska Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 412.27 kB )
238 Teresa Kwiatkowska Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 897.68 kB )
239 Teresa Kwiatkowska Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 949.23 kB )
240 Teresa Kwiatkowska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 929.88 kB )
241 Teresa Kwiatkowska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 944.95 kB )
242 Teresa Kwiatkowska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 941.85 kB )
243 Marek Lasota Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 895.74 kB )
244 Marek Lasota Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 947.92 kB )
245 Marek Lasota Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 884.26 kB )
246 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 395.22 kB )
247 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 383.91 kB )
248 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 955.07 kB )
249 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 870.91 kB )
250 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 1016.71 kB )
251 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 891.36 kB )
252 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 882.58 kB )
253 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 892.48 kB )
254 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 891.65 kB )
255 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1259.86 kB )
256 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1292.49 kB )
257 Teodozja Maliszewska Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1220.67 kB )
258 Andrzej Mazur Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 439.85 kB )
259 Andrzej Mazur Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 449.83 kB )
260 Andrzej Mazur Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 916.64 kB )
261 Andrzej Mazur Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 889.46 kB )
262 Andrzej Mazur Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 898.83 kB )
263 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 391.62 kB )
264 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 381.48 kB )
265 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 933.09 kB )
266 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 897.72 kB )
267 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 885.19 kB )
268 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 893.38 kB )
269 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 924.96 kB )
270 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 872.31 kB )
271 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1238.42 kB )
272 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1245.88 kB )
273 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1223.43 kB )
274 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1233.93 kB )
275 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1222.33 kB )
276 Aleksander Miszalski Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 400.61 kB )
277 Aleksander Miszalski Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 392.24 kB )
278 Aleksander Miszalski Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 875.84 kB )
279 Aleksander Miszalski Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 929.59 kB )
280 Aleksander Miszalski Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 903.34 kB )
281 Aleksander Miszalski Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 901.14 kB )
282 Anna Mroczek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 910.05 kB )
283 Anna Mroczek Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 876.97 kB )
284 Anna Mroczek Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1275.78 kB )
285 Anna Mroczek Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1505.01 kB )
286 Anna Mroczek Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1282.38 kB )
287 Anna Mroczek Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1226.26 kB )
288 Barbara Nowak Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1085.98 kB )
289 Barbara Nowak Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1176.76 kB )
290 Barbara Nowak Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1142.44 kB )
291 Barbara Nowak Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1435.15 kB )
292 Barbara Nowak Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1400.10 kB )
293 Barbara Nowak Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1517.97 kB )
294 Barbara Nowak Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1287.05 kB )
295 Barbara Nowak Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1417.63 kB )
296 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 362.25 kB )
297 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 363.57 kB )
298 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 939.09 kB )
299 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 864.90 kB )
300 Katarzyna Pabian Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 872.98 kB )

Strony: 1  2  3  4  5  6 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe