Władze Miasta Władze Miasta

Władze Miasta

Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio, są bowiem reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami gminy miejskiej Kraków są: Rada Miasta Krakowa (władza uchwałodawcza i kontrolna) i Prezydent Miasta Krakowa (władza wykonawcza).

Miasto i gmina Kraków

Barwy i symbole Miasta | Honorowi Obywatele Miasta Krakowa | Laureaci Cracoviae MerentiPlan Krakowa | Rozkład jazdy komunikacji | Wirtualny spacer po mieście | Nagrody i wyróżnienia Miasta Krakowa

Prezydent, Zastępcy, Pełnomocnicy

Zastępcy Prezydenta | Doradcy Prezydenta | Pełnomocnicy Prezydenta | Sekretarz Miasta | Skarbnik Miasta | Oświadczenia majątkowe

Rada Miasta Krakowa

Informacje o RMK: Radni Miasta Krakowa | Kluby Radnych | Oświadczenia majątkowe Radnych | Dyżury Radnych | Interpelacje RadnychPetycje kierowane do RMK | Kalendarium RMK | Archiwum RMK

 

Komisje RMK: Skład, przedmiot działania, protokoły posiedzeń komisji | Roczny harmonogram posiedzeńKontrole Komisji Rewizyjnej | Bieżący plan posiedzeń

 

Sesje RMK: Harmonogram sesji | Projekty uchwał w toku | Projekty uchwał - podjęte | Materiały sesyjne (zwołania sesji, porządki obrad, podsumowania, stenogramy, protokoły, wyniki głosowań) | Porządek obrad | Głosowania | Uchwały RMK

Dzielnice

Lista Dzielnic | Harmonogramy sesji Rad Dzielnic | Informacje o Dzielnicach | Uchwały Rad Dzielnic | Uchwały Zarządów Dzielnic | Protokoły z Sesji Rad Dzielnic | Protokoły z Posiedzeń Zarządów Dzielnic | Plan Krakowa

Prawo

Statut Miasta | Uchwały RMK | Zarządzenia Prezydenta

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2005-04-06
Data publikacji:
2005-04-06
Data aktualizacji:
2020-08-24
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-24 11:51:37
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-09 07:42:28
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-21 09:44:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 11:14:13
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-15 10:43:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-14 09:21:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-14 13:35:59
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-13 07:41:44
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-11 12:36:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-07 08:38:48
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja