Dokument archiwalny

BUDŻET OBYWATELSKI KRAKOWA

 

Publiczna prezentacja raportu końcowego z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2014  

 

Urząd Miasta Krakowa oraz Fundacja Badań i Innowacji Społecznych Stocznia zapraszają wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Krakowa do udziału w publicznej prezentacji „Raportu końcowego z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2014".

 

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 19 stycznia 2015 r., o godzinie 17.00 w sali Dietla w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich świętych 3-4. Przewidywany czas spotkania to 2,5 godziny.

 

Celem spotkania jest prezentacja przez Fundację Badań i Innowacji Społecznych Stocznia wyników badania ewaluacyjnego wraz z wnioskami podsumowującymi i rekomendacjami.

 

Zachęcamy wszystkie Osoby zainteresowane Budżetem Obywatelskim do przyjścia i zapoznania się wynikami badania oraz wyrażenia swojej opinii.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią "Raportu z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego".

 

 


 

 

Na postawie wyników głosowania Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwsze projekty już zostały zrealizowane, trwają prace zmierzające do realizacji kolejnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem wykonania zadań w roku 2014 oraz wykazem tych zadań, które zostały przewidziane do realizacji w 2015 roku.

 

 

 


 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA ZATWIERDZIŁ DO REALIZACJI ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia Nr 3131/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

W załączniku do ww. Zarządzenia określono lata realizacji poszczególnych zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz wskazano Wydziały Urzędu Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne, które będą odpowiedzialne za ich realizację.

 

Zarządzenia Nr 3131/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

 

Lista zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców w budżecie obywatelskim miasta Krakowa

 

 


 

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW

Od 27 września do 5 października mieszkańcy Krakowa mogli głosować na propozycje zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Oddano 67320 głosów, w tym 59199 za pomocą narzędzia internetowego, a 8201 tradycyjną metodą papierową w punktach głosowania.


W załączeniu przedstawiamy ostateczne wyniki głosowania – listę rankingową projektów wraz z ilością punktów, które każdy z nich otrzymał.

 

Przypominamy, że na realizację zadań ogólnomiejskich w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w 2014 roku przewidziano pulę w wysokości 2.700.000 zł, natomiast na zadania o charakterze lokalnym – po 100.000 zł dla każdej z osiemnastu dzielnic.LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH POD GŁOSOWANIE MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

PUNKTY GŁOSOWANIA

 


ABC BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


DOKUMENTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


 


 

Na mocy Zarządzenia Nr 929/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2014 r. została powołana Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego. Do jej zadań należy monitorowanie wdrożenia i realizacji harmonogramu budżetu obywatelskiego, promocja idei budżetu obywatelskiego oraz wyrażanie - na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa – opinii w sprawach związanych z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego.


 

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 855/2014 z dnia 31 marca 2014 roku powołany został Zespół do spraw budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, którego głównym zadaniem było koordynowanie współpracy między komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji Uchwały Nr XCVII/1465/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, wdrożenie harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim miasta Krakowa oraz koordynowanie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. 


 

W dniu 17 lutego 2014 r. zakończył pracę Zespół Zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego, złożony z przedstawicieli wszystkich klubów radnych Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnic I Stare Miasto, IV Prądnik Biały, VI Bronowice i VII Zwierzyniec, pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz niektórych Miejskich Jednostek Organizacyjnych, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Podział kwot w Budżecie Obywatelskim w roku 2014 przedstawia się następująco:

 • 1.800.000 zł – na realizację zadań o charakterze dzielnicowym (z podziałem po 100.000 zł na każdą dzielnicę),
 • 2.700.000 zł – na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

 

20 lutego 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XCVII/1465/14 w sprawie: budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa:

 • Kwiecień – kampania informacyjna, szkolenia;
 • Maj – spotkania z mieszkańcami
 • 5 maja – rozpoczęcie naboru projektów;
 • 16 czerwca – koniec naboru projektów;
 • Lipiec, sierpień – weryfikacja projektów;
 • 20 sierpnia – zakończenie weryfikacji, sporządzenie list projektów;
 • 1 września – ogłoszenie list projektów;
 • Do 27 września – kampania informacyjna;
 • 27 września – 5 października – głosowanie.

 

 

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO
Data wytworzenia:
2014-03-21
Data publikacji:
2014-03-21
Data aktualizacji:
2015-01-14