Wykazy zamówień publicznych i umów w Gminie Miejskiej Kraków

 

UMK UMOWY ZAMÓWIENIA
GUP UMOWY ZAMÓWIENIA
MCPU UMOWY ZAMÓWIENIA
MOPS UMOWY ZAMÓWIENIA
ST

UMOWY

ZAMÓWIENIA
ZBK UMOWY ZAMÓWIENIA
ZCK UMOWY ZAMÓWIENIA
MCOO UMOWY ZAMÓWIENIA
ZIKIT/ZDMK UMOWY ZAMÓWIENIA
ZIM UMOWY ZAMÓWIENIA
ZIS UMOWY ZAMÓWIENIA
ZTPK UMOWY ZAMÓWIENIA
ZZM UMOWY ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:


UMK - Urząd Miasta Krakowa

GUP - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

MCPU - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

ST - Straż Miejska Miasta Krakowa

ZBK - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

ZCK - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

MCOO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZIKIT/ZDMK - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie / Zarząd Dróg Miasta Krakowa (od 01.11.2018 r.)

ZIM - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

ZIS - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ZTPK - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ZZM - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-12 13:56:38
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-12 13:36:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-05 10:42:55
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-06 09:57:01
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-05 09:14:18
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-05 09:11:56
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-01-04 10:12:34
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-15 12:31:36
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 08:56:34
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-28 13:41:16
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja