W budżecie każde zadanie inwestycyjne posiada przyporządkowaną Jednostkę Realizującą, w której można uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje nt. danego zadania. Wykaz Jednostek realizujących i ich skróty organizacyjne:

  • w UMK

- NW  (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)

- GD  (Wydział Geodezji)

- GK  (Wydział Gospodarki Komunalnej)

- GS  (Wydział Skarbu Miasta)

- IT   (Wydział Informatyki)

- KD  (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

- ML  (Wydział Mieszkalnictwa)

- OC  (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

- OR  (Wydział Organizacji i Nadzoru)

- WS  (Wydział Kształtowania Środowiska)
- JP   (Wydział Ds. Jakości Powietrza)

- OU  (Wydział Obsługi Urzędu)

 

  • ważniejsze poza UMK

- ZDMK   (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)

- ZTP      (Zarząd Transportu Publicznego)

- ZIM      (Zarząd Inwestycji Miejskich)

- ZZM     (Zarząd Zieleni Miejskiej)

- ZIS      (Zarząd Infrastruktury Sportowej)

- MCOO  (Miejskie Centrum Obsługi Oświaty)

- ZBK     (Zarząd Budynków Komunalnych)

- ZCK     (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)

- SMMK  (Straż Miejska Miasta Krakowa)

- MOPS  (Miejski Osrodek Pomocy Społecznej)

- KMPSP (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)

- MHK     (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

- KSOS   (Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy)

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK MAŁYNIUK
Data wytworzenia:
2011-04-21
Data publikacji:
2011-06-09
Data aktualizacji:
2019-06-18