Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2020-03-27 Przerwa techniczna na prace konserwacyjne Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Krakowa

Informujemy, że w dniach: 27.03.2020 (piątek od godz.16.00) oraz 28-29.03.2020r.(sobota i niedziela) będą przeprowadzane prace konserwacyjne infrastruktury IT.

W związku z powyższym prosimy wziąć pod uwagę możliwe przerwy techniczne w działaniu aplikacji Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian
2020-03-27 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" do dnia 8 maja 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Zmienione sposoby składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2020-03-27 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie o wynikach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Link do zarządzenia.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych informuje, iż przygotowane zostały tymczasowe procedury dotyczące zameldowania i wymeldowania cudzoziemców przebywających na terenie RP, na których ciąży obowiązek dokonania zameldowania lub wymeldowania.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina, że w związku ze stanem epidemii ogłoszonym przez Ministra Zdrowia, zawieszona jest do odwołania bezpośrednia obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Metka i dziennik zmian

Z wielką przykrością informujemy, że zaplanowana na 6 czerwca br. Noc Tańca zostaje odwołana.

Metka i dziennik zmian

W związku z zamknięciem Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta informujemy, że wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać jedynie w formie elektronicznej.

Metka i dziennik zmian
2020-03-23 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIEDEŃSKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych opracował i sporządził wykaz lokali gastronomicznych w Krakowie które działają i można zamówić w nich jedzenie na wynos lub z dowozem.

Metka i dziennik zmian

z uwagi na pojawiające się zapytania od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków stanowiących m.in. hotele, restauracje, obiekty wieloosobowego zakwaterowania, szkoły itp., których działalność uległa zawieszeniu.

Metka i dziennik zmian

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3". 

Metka i dziennik zmian

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji w Polsce i na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID–19, mając na względzie ryzyko oraz zagrożenia z tym związane, a także drastyczny spadek ruchu turystycznego oraz ilości mieszkańców przebywających na terenach publicznych, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości zmiany sposobu realizacji zawartych umów udostępnienia terenu.

Metka i dziennik zmian

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje pracowników do projektu EKO-TEAM. Szczegółowe informacje dotyczące tej oferty pracy dostępne są na stronie.

Metka i dziennik zmian

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W MIESIĄCU MARCU 2020 ROKU.

Metka i dziennik zmian

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie, niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Metka i dziennik zmian

W związku z rozpoczynającymi się od 13 marca do 3 kwietnia konsultacjami społecznymi w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne w związku z występowaniem koronawirusa, uprzejmie informuję, że zmieniono formułę konsultacji.

Metka i dziennik zmian
2020-03-13 Polecenie nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego
Metka i dziennik zmian

Wstrzymanie wszystkich planowanych do przeprowadzenia w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (ul. Dekerta 24) badań lekarskich i posiedzeń składów orzekających.Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-03-03
Data publikacji:
2011-03-04
Data aktualizacji:
2018-10-19