PRZYDATNE LINKI

 
Odnośnik do strony bipLokalizacja Wydziału Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, Kraków


Odnośnik do strony bipGodziny urzędowania Wydziału - kontakt


Odnośnik do strony bipInformacje o opłatach i wzory wniosków dot. procedur - do pobrania


Odnośnik do strony bipProcedura BP-3 - Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Odnośnik do strony bipProcedura BP-4 - Wydawanie zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego


Odnośnik do strony bipWszystkie procedury spraw załatwianych w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK


Odnośnik do strony bipWnioski składane przez ePUAP - Katalog usług UMK


Odnośnik do strony bipRejestry prowadzone w Wydziale Planowania Przestrzennego w dziale Ewidencje, rejestry, archiwa


Internetowy Dziennik Zapytań
- prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą informacją:


Za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań każdy zarejestrowany użytkownik może wysłać do Urzędu Miasta Krakowa

zapytanie w sprawach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa.

IDZ umożliwia obsługę korespondencji niepodpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym, kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa za pomocą dedykowanego narzędzia.

Z tego powodu nie służy on do:
- obsługi zapytań stanowiących wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na odrębne uwarunkowania formalno-prawne,
- załatwiania spraw wymagających złożenia osobistego podpisu oraz spraw realizowanych w drodze postępowania administracyjnego,
- obsługi złożonych zapytań, których przygotowanie odpowiedzi przekracza 7 dni,
- obsługi zapytań, których przedmiot podlega wyłączeniu jawności na podstawie przepisów szczególnych,
- obsługi zapytań wymagających zajęcia stanowiska przez właściwy podmiot.
W wyżej opisanych przypadkach należy złożyć zapytanie na piśmie na adres urzędu, czy konkretnego wydziału lub elektronicznie korzystając ze strony e-Urząd - Odnośnik do Odnośnik do strony eUrząd

Odnośnik do IDZOdnośnik do Internetowego Dziennika Zapytań

W sprawach dokumentów i informacji niezamieszczonych w BIP MK należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z Procedurą OR-2 - Odnośnik do proceduryOdnośnik do procedury or-2

Formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznejFormularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Odnośnik do strony Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-07-30
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-30 12:25:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-29 13:12:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-02 12:15:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 09:39:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-01 15:04:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-01 14:59:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 13:06:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-10 12:16:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-05 11:59:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-27 12:15:56
TOMASZ GDULA
 Edycja