Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
796
w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Targi Teatralne”.
2017-03-31
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano