Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
3515
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
2017-12-15
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączył Tomasz Ziółkowski, inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK
Załączniki:
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
w realizacji