Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2542
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
2015-09-22
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano