Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
914
w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadania publicznego oraz podziału środków w zakresie „Promocja i organizacja wolontariatu”.
2014-04-03
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano