Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
3289
w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie oraz przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
2014-11-13
Załączniki:
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano