Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
1642
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3392/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 listopada 2013 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji
2014-06-13
Status aktu:
archiwalne
Stan realizacji:
uchylono
Zarządzenia uchylające
Numer
Tytuł
Data podpisania
Załączniki:
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
w realizacji

Zarządzenia zmieniane
Numer
Tytuł
Data podpisania
Załączniki:
Status aktu:
archiwalne
Stan realizacji:
uchylono