Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
106
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz określenia regulaminu jej pracy.
2014-01-20
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano