W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii.


 


Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
1129
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły” oraz w sprawie rozpoznania pism złożonych w terminie składania uwag.
2013-04-25
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył/-a: Monika Antoniuk - GŁÓWNY SPECJALISTA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
Załączniki:
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
w realizacji