Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2686
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie
2012-09-26
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano
Zarządzenia zmieniające
Numer
Tytuł
Data podpisania
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano

Zarządzenia zmieniane
Numer
Tytuł
Data podpisania
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano