Wykaz rejestrów wydziału: WS

L.p.
1
Symbol rejestru
643
Nazwa
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii, Zgody 2, 31-949 Kraków, oś. Zgody 2,IV piętro pok.406 i 407, tel. 6168790, 6168820, 6168877, 6168888, Tel/fax 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.06.2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz. 840).

Uwagi
pokaż pokaż


obserwatorium.um.krakow.pl - link- należy włączyć warstwę "Osuwiska-ruchy masowe"
 

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6180
Nazwa
Zezwalanie na uprawę maku i konopii
Sposób udostępniania

Na wniosek , telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt , os. Zgody 2, IV piętro, pok. 417, tel. 6168898, 6168897, fax 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
6123
Nazwa
Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom przewozowym
Sposób udostępniania

Na wniosek, telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, pok. 411, tel. 6168884, fax. 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.)

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę