Wykaz rejestrów wydziału: WR

L.p.
1
Symbol rejestru
065
Nazwa
Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja. Podteczka: Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja dotyczące innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań dla miasta
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Koordynacji i Monitorowania Inteligentnych Rozwiązań dla Miasta

Dominika Urbańska

tel. (12) 616 1128

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
 • Uchwała nr CXVI/1830/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
065
Nazwa
Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja. Podteczka: Rejestr badań ankietowych i porównawczych prowadzonych przez komórki organizacyjne UMK
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Planowania Strategicznego i Analiz

Wojciech Piątkowski

tel. (12) 616 1565

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i 27 poz. 140)
 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
0724
Nazwa
Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów dokumentów nie mających charakteru aktu prawnego - dotyczy dokumentów strategicznych krajowych lub innych jednostek samorządowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Planowania Strategicznego i Analiz

Wojciech Piątkowski

tel. (12) 616 1565

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i 27 poz. 140)
 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
062
Nazwa
Programy. Podteczka: Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta; Program Gospodarczy Wspierania Przedsiębiorczości w Zakresie Branż Chronionych i Zanikających
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Filip Jarmakowski

tel. (12) 616 1510

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.
 • Uchwała Nr CXV/1572/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta
 • Uchwała Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (z późn. zm.)
 • Uchwała Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Krakowa
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianie "na wniosek" dotyczy informacji nie objętej dokumentami opublikowanymi w BIP MK.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
062
Nazwa
Programy. Podteczka: Miejski i Lokalne Programy Rewitalizacji, Program Rehabilitacji Zabudowy Blokowej.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Rewitalizacji

Magdalena Wiechniak

tel. (12) 616 1543

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
 • UCHWAŁA RMK NR LIX/1288/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
 • UCHWAŁA NR CXXI/1906/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
 • UCHWAŁA NR C/1346/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania programu rehabilitacji zabudowy blokowej osiedli na terenie Gminy Kraków
 • UCHWAŁA NR XC/1193/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia
 • UCHWAŁA NR LIII/674/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji ''starej'' Nowej Huty
 • UCHWAŁA NR LIII/673/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta
 • UCHWAŁA NR XCII/926/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - Lokalnego Programu Rewitalizacji
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i 27 poz. 140)
Uwagi
pokaż pokaż
 • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
 • Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 929 ze zm.)
 • Udostępnianie "na wniosek" dotyczy informacji nie objętej dokumentami opublikowanymi w BIP MK.
 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
062
Nazwa
Programy. Podteczka: Programy strategiczne (sektorowe) realizujące Strategię Rozwoju Krakowa.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Planowania Strategicznego i Analiz

Wojciech Piątkowski

tel. (12) 616 1565

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Krakowa
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i 27 poz. 140)
Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianie "na wniosek" dotyczy informacji nie objętej dokumentami opublikowanymi w BIP MK.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
061
Nazwa
Strategie - Strategia Rozwoju Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Planowania Strategicznego i Analiz

Wojciech Piątkowski

tel. (12) 616 1565

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Krakowa
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i 27 poz. 140)
Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianie "na wniosek" dotyczy informacji nie objętej dokumentami opublikowanymi w BIP MK.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
0540
Nazwa
Strategie, programy i plany promocji gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Koordynacji i Monitorowania Inteligentnych Rozwiązań dla Miasta

Dominika Urbańska

tel. (12) 616 1128

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.)
 • Uchwała nr CXVI/1830/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w srawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
1431
Nazwa
Udostępnianie informacji publicznej dotyczącej konsultacji społecznych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Miejskie Centrum Dialogu

Martyna Lewandowska

tel. (12) 616 6074

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 5a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianie "na wniosek" dotyczy informacji nie objętej dokumentami opublikowanymi w BIP MK.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
055
Nazwa
Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach. Podteczka: statystyka dotycząca Krakowa.
Referat/oddział
pokaż pokaż

Oddział Planowania Strategicznego i Analiz

Renata Filip

te. (12) 616 1375

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Zarządzenie Nr 2367/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia Banku Informacji o Mieście
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i 27 poz. 140)
 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
055
Nazwa
Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach. Podteczka: Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach - wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Referat/oddział
pokaż pokaż

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Filip Jarmakowski

tel. (12) 616 1510

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.
 • Uchwała Nr CXV/1572/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta
 • Uchwała Nr CV/1189/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie (z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianie "na wniosek" dotyczy informacji nie objętej dokumentami opublikowanymi w BIP MK.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
055
Nazwa
Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach. Podteczka: Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach dotyczących konsultacji społecznych.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Miejskie Centrum Dialogu

Martyna Lewandowska

tel. (12) 616 6074

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 • Art. 5a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnianie "na wniosek" dotyczy informacji nie objętej dokumentami opublikowanymi w BIP MK.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę