Wykaz rejestrów wydziału: SO

L.p.
1
Symbol rejestru
8421.1.
Nazwa
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - Rejestr wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (SO-06-1.),
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18,IV piętro, pokój nr 404; tel: 12 616-5212; 12 616-5217; fax 12 616-5214,
Przyjmowanie stron w godzinach: pn - pt. godz. 7.40 - 15.30

Podstawa prawna
pokaż pokaż

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

1. Orzeczenia wydawane są osobom po ukończeniu 16 roku życia dla celów pozarentowych. Więcej informacji na stronach: www.mps.gov.pl/_osobyniepelnosprawne.php

2. Dane osobowe podlegają ochronie w związku z art. 23 ust.4 i art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
8421.4.
Nazwa
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - Rejestr wniosków w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej przed ukończeniem 16 roku życia
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (SO-06-1.),
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18, parter, pok.01, tel:12 616-5010; fax 12 616-5214,
Przyjmowanie stron w godzinach: pn - pt. godz. 7.40 - 15.30:

Podstawa prawna
pokaż pokaż

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

1. Więcej informacji na stronach: www.mps.gov.pl/_osobyniepelnosprawne.php
2. Dane osobowe podlegają ochronie w związku z art. 23 ust.4 i art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
3.Od dnia 5 czerwca 2007 r. uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków przysługiwać będą na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie z symbolem przyczyny niepełnosprawności: 01 – U, 03-L, 04-O, 05-R („białe legitymacje”) - w związku z przyjętą w dniu 25 kwietnia uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XI/159/07 zmieniającą uchwałę Nr V/58/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym realizowanym na podstawie umów zawartych przez Gminę Miejską Kraków.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
8421.3.
Nazwa
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - Rejestr wniosków w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (SO-06-1.),
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18, parter, pok.01, tel: 12 616-5010; fax: 12 616-5214,
Przyjmowanie stron w godzinach: pn - pt. godz. 7.40 - 15.30:

Podstawa prawna
pokaż pokaż

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

1. Więcej informacji na stronach: www.mps.gov.pl/_osobyniepelnosprawne.php
2. Dane osobowe podlegają ochronie w związku z art. 23 ust.4 i art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
3.Od dnia 5 czerwca 2007 r. uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków przysługują na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie z symbolem przyczyny niepełnosprawności: 01 – U, 03-L, 04-O, 05-R („białe legitymacje”) - w związku z przyjętą w dniu 25 kwietnia uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XI/159/07 zmieniającą uchwałę Nr V/58/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym realizowanym na podstawie umów zawartych przez Gminę Miejską Kraków.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
8421.2.
Nazwa
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - Rejestr wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (SO-06-1.),
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18,IV piętro pokój nr 404; tel:12 616-5212; 12 616-5217; fax: 12 616-5214,
Przyjmowanie stron w godzinach: pn - pt. godz. 7.40 - 15.30:

Podstawa prawna
pokaż pokaż

podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

1. Orzeczenia wydawane są dla dzieci przed ukończeniem 16 roku życia dla celów pozarentowych .Więcej informacji na stronach: www.mps.gov.pl/_osobyniepelnosprawne.php

2. Dane osobowe podlegają ochronie w związku z art. 23 ust.4 i art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
8420
Nazwa
Powoływanie i odwoływanie członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (SO-06-1.),
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18,IV piętro pokój nr 404; tel:12 616-5212; 12 616-5215; fax: 12 616-5214,
Przyjmowanie stron w godzinach: pn - pt. godz. 7.40 - 15.30

Podstawa prawna
pokaż pokaż

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Dane osobowe podlegają ochronie w związku z art. 23 ust.4 i art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
7233
Nazwa
Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.oraz placówek zajmujących się opieką, rahabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, tel. 12 616-52-12, 12 616-52-17.
30-103 Kraków ul. Stachowicza 18, 

Przyjmowanie stron w godzinach: pn - pt. godz. 7.40 - 15.30:

 

 


Podstawa prawna
pokaż pokaż

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Dane osobowe podlegają ochronie w związku z art. 23 ust.4 i art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę