Wykaz rejestrów wydziału: MS

L.p.
1
Symbol rejestru
512
Nazwa
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych od 20 maja 2016r.
Sposób udostępniania

Sposób udostępniania dla dwóch wykazów:

 

1 . Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od 20.05.2016 r.

 

BIP MK

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Samodzielne Stanowiska Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

os. Centrum C 10, 31-931 Kraków

tel. 12 616 78 11

tel. 12 616 78 12

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 40-43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.).

 

Procedury
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę