Wykaz rejestrów wydziału: EK

L.p.
1
Symbol rejestru
4470
Nazwa
Awans zawodowy nauczycieli
Sposób udostępniania

na wniosek (pisemnie)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół Ogólnokształcących, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

IWONA ŻURKOWSKA pokój nr 502, telefon: 12 616 5189

 

Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

MAGDALENA DUDEK pokój nr 603, telefon: 12 616 5249

 

 

 

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie informacji dotyczących danych osobowych - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

 

 

 

 

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
4423
Nazwa
Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

SYLWIA LURKA Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 608, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 z późn. zm.)

 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na dane osobowe - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
152
Nazwa
Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (e-mail)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Jakości i Promocji Edukacji, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890, 1579)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na dane osobowe - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
4430
Nazwa
Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

SYLWIA LURKA Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr. 608, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 z późn. zm.)

 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na dane osobowe - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
1511
Nazwa
Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, e-mail)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Jakości i Promocji Edukacji, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890, 1579)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na dane osobowe - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
1510
Nazwa
Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, e-mail)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Jakości i Promocji Edukacji, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890, 1579)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na dane osobowe - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
4422
Nazwa
Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

SYLWIA LURKA Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr. 608, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 z późn. zm.)

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 46 poz. 438 z późn. zm.)

 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

 

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na dane osobowe - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę