Wykaz rejestrów wydziału: BZ

L.p.
1
Symbol rejestru
8024
Nazwa
Analizowanie i ocenianie działalności zoz
Sposób udostępniania

na wniosek; telefonicznie pod nr tel  12 616-91-14

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. AGNIESZKA MULLER II piętro, pok 212 tel. 12 616-91-14, fax 12 616-94-86

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz , Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków poz. 1875 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
8023
Nazwa
Nadzór nad placówkami służby zdrowia
Sposób udostępniania

na wniosek; telefonicznie pod nr tel 12 616 94 91, 12 616 94 94, 12 616 93 99, 12 616 91 14

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. nadzoru nad SPZOZ Biuro ds. Ochrony Zdrowia, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-94-86 JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-94-86; MONIKA DĄBROWSKA-HAIN II p., pok212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
7346
Nazwa
Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem (licencją) - nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Żłobków , Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków RYSZARD OSIŃSKI IV p., pok. 404, telefon: 12 616-92-84, fax 12 616-94-86 BEATA CZARNOTA IV p., pok. 404, telefon: 12 616-94-87, fax 12 616-94-86 JADWIGA WOJCIECHOWSKA, IV p., pok. 412, tel. 12 616-92-27, fax 12 616-94-86, KATARZYNA KAMIONKA IV p., pok 412, tel. 12 616-92-27, PAULINA KULIŃSKA IV p., pok 404

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140).

Ustawa  z dnia 9 lutego 2016 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
8050
Nazwa
Ochrona zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi - transport zwłok i zwłok zakaźnych oraz stwierdzanie zgonu osób zmarłych na terenie Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia Biuro ds. Ochrony Zdrowia  ul. Czerieńskiego 16, 31-319 Kraków MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK II p. pokój nr 211 telefon: 12 616- 94-92, FAX 12 616-94-86 KATARZYNA PAWLICA II p., pokój nr 211 telefon: 12 616- 93-99, FAX 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U z 2015 roku poz. 2126).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
8030
Nazwa
Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Sposób udostępniania

na wniosek; telefonicznie pod nr tel 12 616 94 92, 12 616 91 98, 12 616 94-97.

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, ul. Czerieńskiego 16, 31-319 Kraków, MARIA PIĘTAK - FRĄCZEK II p., pok. 211 telefon: 12 616-94-92, FAX 12 616-94-86 MAŁGORZATA SZMER II p., pok. 211 telefon: 12 616-97-86, FAX 12 616-94-86, JOANNA JABŁOŃSKA II p., pok.211, telefon: 12 616-94-97, FAX 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.). 

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
524
Nazwa
Otwarte konkursy ofert w zakresie zdrowia publicznego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia, Biuro ds. Ochrony Zdrowia,ul. Czerieńskiego 16, 31-319 Kraków, MAŁGORZATA SZMER II p., pok. 211 tel. 12 616-97-86, fax 12 616-94-86

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015, poz. 1916), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
8010
Nazwa
Programy w zakresie ochrony zdrowia
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, ul. CzerWieńskiego 16, 31-319 Kraków, MARIA PIĘTAK - FRĄCZEK II p., pok.211 telefon: 12 616-94-92, FAX 12 616-94-86, KRYSTYNA TERESA WŁOSIK II p., pok. 211 telefon: 12 616-91-98, FAX 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
8021
Nazwa
Rady Społeczne ZOZ
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616 94 94, 12 616 91 14, 12 616 93 99

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz , ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-94-86 JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-94-86; MONIKA DABROWSKA-HAIN II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
8020
Nazwa
Stan Prawny i Własnościowy ZOZ
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616 94 91, 12 616 94 94, 12 616 93 99, 12 616 91 14

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. nadzoru nad SPZOZ Biuro ds. Ochrony Zdrowia, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-94-86 JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-94-86; MONIKA DĄBROWSKA-HAIN II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
8011
Nazwa
Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie Ochrony zdrowia
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616-94-94, 12 616-94-91

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. nadzoru nad SPZOZ Biuro ds. Ochrony Zdrowia, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków; GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-94-86, JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91, fax 12 616-94-86 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
8031
Nazwa
Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
Sposób udostępniania

na wniosek; telefonicznie pod nr tel 12 616-94-87,91,92,93,94, 12 616-91-14/98 12 616-92-27/84

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.  MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK II p. pok. 211 tel. 12 616-94-92, fax 12 616-94-86 MAŁGORZATA SZMER II p. pok 211, tel. 12 616-97-86 fax 12 616-94-86, KRYSTYNA TERESA WŁOSIK II p., pok 211 tel. 12 616-91-98 fax 12 616-94-86, AGNIESZKA MYSIŃSKA II p. pok.211 tel. 12 616-99-99, fax 12 616-94-86, JOANNA JABŁOŃSKA II p., pok 211, tel. 12 616-94-97, fax 12 616-94-86, KATARZYNA PAWLICA pok 211, tel. 12 616-93-99, fax 12 616-94-86 .

 

Referat Ds. Żłobków, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549  BEATA CZARNOTA pok. 404 tel. 12 616-94-87 fax 12 616-94-86 JADWIGA WOJCIECHOWSKA pok 412 tel 12 616-92-27 fax 12 616-94-86 RYSZARD OSIŃSKI pok 404 tel 12 616-92-84 fax 12 616-94-86, KATARZYNA KAMIONKA pok 412 tel. 12 616-92-27, PAULINA KULIŃSKA pok 404

 

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ,Biuro ds. Ochrony Zdrowia, ul. Czerieńskiego 16, 31-319 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 tel. 12 616-94-94, fax 12 616-94-86 JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 tel. 12 616-94-91, fax 12 616-94-86 MONIKA DĄBROWSKA-HAIN II p. pok 212 tel. 12 616-94-93, AGNIESZKA MULLER II p., pok 212, tel. 12 616-91-14, fax. 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
7330
Nazwa
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Żłobków, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, JADWIGA WOJCIECHOWSKA IV p., pok. 412, tel. 12 616-92-27 fax 12 616-94-86 KATARZYNA KAMIONKA IV p., pok 412 tel. 12 616-92-27, PAULINA KULIŃSKA IV p., pok 404

Podstawa prawna
pokaż pokaż

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. o opiece nad dziecmi w wieku do 3 lat (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 157).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę