Wykaz rejestrów wydziału: BP

L.p.
1
Symbol rejestru
6722
Nazwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków
tel: 12 616 8542, fax: 12 616 8543
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)
Procedury
 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6724
Nazwa
Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków
tel.: 12 616 8542, fax: 12 616 8543;
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)
Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
6721
Nazwa
Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rejestr sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków
tel: 12 616 8542, fax: 12 616 8543
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  • Art. 10 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1764 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
Procedury
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę