W Wydziale Architektury i Urbanistyki uruchomiono Stanowiska Obsługi Klienta:

  • stanowiska nr 1, 2, 3 przyjmowanie wniosków, pism i podań- pok. nr 6

Przyjmowanie pism, podań na stanowiskach dziennika podawczego odbywa się codziennie w godz. 7.40 -18.00

  • stanowiska nr 4, 5, 6 sprawdzanie kompletności wniosków w nowych sprawach oraz udzielanie informacji w zakresie postępowań prowadzonych w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Przyjmowanie petentów (udzielanie informacji) odbywa się codziennie w godz. 7.40 -15.00

 

Weryfikacja wniosku odbywa się w obecności wnioskodawcy. Jej celem jest zapewnienie, aby złożony wniosek odpowiadał wymogom określonym w przepisach prawnych, w szczególności, aby zawierał wszystkie potrzebne elementy i załączniki.
Jedynie kompletny wniosek umożliwia rozpoczęcie postępowania administracyjnego. Wnioskodawca, który złoży wniosek zawierający braki zostanie, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał wezwanie.
Nieuzupełnienie wniosku w powyższym 7-dniowym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 


 

Godziny przyjęć stron przez Kierowników Referatów w pionie Urbanistyki i pionie Architektoniczno-Budowlanym:

  • poniedziałki od 13.00 do 15.00

Uwaga:
Kierownicy Referatów przyjmują strony po uprzednim umówieniu terminu w pokoju 22 Rynek Podgórski 1, w sprawach dotyczących:

  • Referaty Ustalenia Warunków Zabudowypod nr tel. 616-80-69,

w sprawach pozwoleń na budowę:

  • Referat Postępowań Administracyjnych 1 Krowodrza - tel. 616-80-96,
  • Referat Postępowań Administracyjnych 2 Podgórze  - tel. 616-80-73
  • Referat Postępowań Administracyjnych 3 Śródmieście i Nowa Huta - tel. 616-80-75

w sprawach przyjmowania zgłoszeń robót budowlanych

  • Referat Postępowań Nieprocesowych -tel. 616-80-45.Godziny przyjęć stron przez inspektorów w toczących się postępowaniach administracyjnych (zawiadomienia o wszczęciu postępowań):

  • poniedziałek, wtorek, środa od 7.40 do 15.00
  • piątek od 7.40 do 15.00

Uwaga:
Inspektorzy przyjmują strony wyłącznie na parterze budynku Rynek Podgórski 1 w wyznaczonych pokojach, w przypadku postępowań prowadzonych w pionie Urbanistyki oraz postępowań prowadzonych w pionie Architektoniczno-Budowlanym w pokoju nr 7.

Przyjmowanie stron odbywa się także w pokoju nr 1,2,3.