Stanowiska Obsługi Klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki:

 

• pok. nr 6 - stanowiska nr 1, 2, 3 - przyjmowanie wniosków, pism i podań

• pok. nr 7 - stanowisko nr 4 - wydawanie dzienników budowy (wejście przez pokój nr 8)

• pok. nr 8 - stanowiska nr 5, 6, 7 – wydawanie druków niezbędnych do złożenia wniosku w wersji papierowej, udzielanie informacji w zakresie postępowań prowadzonych w Wydziale Architektury i Urbanistyki

 

Przyjmowanie petentów (udzielanie informacji) odbywa się codziennie w godzinach 7.40- 15.15

Wnioskodawca, który złoży wniosek zawierający braki zostanie, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał wezwanie.
Nieuzupełnienie wniosku w powyższym 7-dniowym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

Ważna informacja dotyczaca systemu kolejkowego - automatyczna blokada systemu kolejkowego i wydawanie bloczków następuje dla:

- informacji i dzienników budowy o godz. 15.10

- przyjmowanie pism i wniosków o 17.50

 


 

Godziny przyjęć stron przez Kierowników Referatów w pionie Urbanistyki i pionie Architektoniczno – Budowlanym:

Poniedziałki od 13.00 do 15.00

 

Kierownicy Referatów pionu Architektoniczno- Budowlanego przyjmują strony po uprzednim umówieniu terminu pod numerami telefonów:

 

  • Referat Postępowań Administracyjnych Północ- Zachód    - AU-01-1 - tel. 616-80-75,
  • Referat Postępowań Administracyjnych Południe- Wschód - AU-01-2 - tel. 616-81-62,
  • Referat Postępowań Administracyjnych Pólnoc- Wschód    - AU-01-3 - tel. 616-84-85,
  • Referat Postępowań Administracyjnych Południe- Zachód  - AU-01-5 - tel. 616-80-75. 

 

 

Kierownicy Referatów Ustalania Warunków Zabudowy przyjmują strony po uprzednim umówieniu terminu pod numerem tel. 616 80 69.

 

Kierownik Referatu Postepowań Nieprocesowych przyjmuje strony po uprzednim umówieniu terminu pod numerem tel. 616 80 45.

 

W sprawie informacji o toczących się postępowaniach inspektorzy przyjmują strony w pok. nr 1 i 2 (parter korytarza za dziennikiem podawczym)

od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach od 8.00 do 15.00

W przypadku konieczności ustalenia terminu innego niż wskazany, należy umówić się telefonicznie z inspektorem prowadzącym sprawę.