Informacja telefoniczna

  • tel. 12/616-80-17,
  • tel. 12/616-81-56,

informacja w zakresie ustalania warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,

informacja w zakresie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, zmiany pozwolenia na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego inwestora,

informacja w zakresie zgłoszeń robót budowlanych, zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, zaświadczeń w innych sprawach wydawanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki.