Miejskie Instytucje Kultury i Placówki Kulturalne


Miasto prowadzi 28 instytucji kultury,  zabezpieczając środki finansowe na ich utrzymanie. Są to:

 

  • 3 domy kultury i 5 ośrodków kultury z 42 klubami,
  • 1 biblioteka z 56 filiami i 2 punktami bibliotecznymi,
  • 2 orkiestry,
  • 8 teatrów (w tym 1 wojewódzko-gminny),
  • 6 muzeów (w tym 1 gminno-wojewódzkie i 1 gminno-ministerialna),
  • 1 galeria,
  • 1 biuro festiwalowe
  • 1 centrum kultury

 

Wykaz miejskich instytucji kultury i placówek kulturalnych:

 

Wykaz dotacji dla miejskich instytucji kultury

 I kwartał 2014 r. II kwartał 2014 r. III kwartał 2014 r. IV kwartał 2014 r.

 

I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. III kwartał 2015 r. IV kwartał 2015 r.

 

I kwartał 2016 r. II kwartał 2016 r. III kwartał 2016, IV kwartał 2016 r.

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA MIEJSKA KRAKÓW

 

Zobacz więcej: Procedura KD-20. Rejestr Miejskich Instytucji Kultury – wydanie skróconego lub pełnego odpisu.