Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY JUNACKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją,
w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia.

(Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - Lista 23/2015 z dnia 31.07.2015 r.

Metka i dziennik zmian

Krakowska Rada Miasta ustanowiła Nagrodę Literacką Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”, zwaną dalej „Nagrodą Conrada”, przyznawaną autorom za wydany debiut literacki w kategorii proza w minionym roku kalendarzowym. Będzie to ogólnopolskie wyróżnienie w wysokości 30 tys. zł dla pisarzy debiutantów, fundowane przez Gminę Miejską Kraków.

Metka i dziennik zmian

W dniach od 03-08-2015 r., do 19.08.2015 r., kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie nieczynna.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zapraszają na spotkania ewaluacyjne tegorocznego Budżetu Obywatelskiego w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 - 2016 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Gmina Miejska Kraków przystąpiła do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska UMK zaprasza na spotkanie poświęcone zwierzętom bezdomnym w Krakowie w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 9,00 na V piętrze (przed salą konferencyjną) budynku Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.

Metka i dziennik zmian

Na okres lipca i sierpnia2015 przygotowaliśmy szereg szkoleń, na które zapraszamy mieszkańców Krakowa – uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA",
- "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ".
Termin składania wniosków do ww. planów miejscowych do dnia 15 września 2015 r.