Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

W dniu 27-03-2015 r., tj. piątek kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie czynna w godz. 10:00-14:00 .

 

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ".
Spotkanie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 r.
(tj. czwartek) o godz. 18:00, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, II piętro Sala 247.

Metka i dziennik zmian
2015-03-24 X sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana X sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 1 kwietnia 2015 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego UMK zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstepną koncepcją rozwiązań planistycznych sporządzanego mpzp obszaru "REJON RONDA OFIAR KATYNIA II".

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. (tj. czwartek) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 50, ul. Katowicka 28.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy Mieszkańców Krakowa do odwiedzenia w dniach: 24-31 marca br. namiotu budżetu obywatelskiego na Rondzie Mogilskim. W namiocie dyżurować będą przedstawiciele poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, które potencjalnie będą realizować zadania wyłonione w tegorocznej edycji budżetu.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży". Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa z dniem 13 kwietnia 2015 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Wydział Sportu UMK informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 623/2015 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Metka i dziennik zmian

17 kwietnia 2015 r. zapraszamy wszystkie krakowskie rodziny do udziału w Krakowskim Biegu Rodzin organizowanym przez Gminę Miejską Kraków.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - WESELE". Termin składania wniosków do dnia 13 kwietnia 2015 r.
Odnośnik do ogłoszenia

Metka i dziennik zmian

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza KONKURS POETYCKI im. Anny Świrszczyńskiej  na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI w ramach Nocy Poezji 2015.

Termin nadsyłania materiałów upływa 30 maja 2015 r.

Zobacz: Regulamin konkursu.

Zobacz więcej: Konkurs poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Metka i dziennik zmian

Ważna informacja dla mieszkańców - klientów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie planowanej inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci c.o. na działkach nr: 278/1, 191/9, 236/28, 203/9, 203/33, 236/14, 236/16, 260, 259, 270, 261/4, 261/3, 236/19, 236/43, 180/7, 180/18, 179/12, 178/6, 176/11, 174/20, 174/9 174/7, 173/7 obręb 104 podgórze dla trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Agatowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w związku z II etapem wymiany płyt węgierskich w torowisku w ciągu ulicy Basztowej w dniach 07 – 08.03.2015 r. (sobota – niedziela) wyłączony zostanie ruch tramwajowy na odcinku Basztowa LOT – Dworzec Główny.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym: 1) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii - organizacja wydarzenia nawiązującego do idei Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową 2) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii – pakiet powitalny dla cudzoziemców. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa z dniem 27 marca 2015 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: Promocja i organizacja wolontariatu. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa z dniem 27 marca 2015 roku o godz. 15.00. 

Metka i dziennik zmian

Do 31 marca br. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Metka i dziennik zmian
2015-02-06 Konkurs

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa.

Metka i dziennik zmian

Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone zostały trzy projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

28 stycznia 2015 roku uchwałą nr VI/72/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018. Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015 r.

Zobacz więcej: Mecenas Kultury Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Krakowa, do udziału w IV edycji doradztwa prawnego i finansowego w ramach projektu „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".