Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "CZYŻYNY - AWF",
- "LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH,

- "LEMA - STAW DĄBSKI".
Spotkanie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r.
(tj. czwartek) o godz. 18:00, w Akademii Wychowania Fizycznego, Budynek Główny - Sala "C", Aleja Jana Pawła II 78.

Metka i dziennik zmian

DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA    24-25 kwietnia 2015     al. Róż, Kraków

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r. Zobacz więcej: Nagrody Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian
2015-04-14 NOC POEZJI 2015
Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE". Termin składania wniosków do dnia 6 maja 2015 r.
Odnośnik do ogłoszenia

Metka i dziennik zmian

22 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Pl. Matejki 5/6 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

Metka i dziennik zmian

Wydział Sportu UMK informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 623/2015 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Metka i dziennik zmian

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza KONKURS POETYCKI im. Anny Świrszczyńskiej  na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI w ramach Nocy Poezji 2015.

Termin nadsyłania materiałów upływa 30 maja 2015 r.

Zobacz: Regulamin konkursu.

Zobacz więcej: Konkurs poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Metka i dziennik zmian
2015-02-06 Konkurs

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa.

Metka i dziennik zmian

Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone zostały trzy projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

28 stycznia 2015 roku uchwałą nr VI/72/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018. Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Krakowa, do udziału w IV edycji doradztwa prawnego i finansowego w ramach projektu „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".