Złóż wniosek

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Głosowanie wyznaczono od dnia 27 września do dnia 5 października 2014 r. w Krakowie.

Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone będzie od dnia 29 sierpnia do dnia 8 września2014 r., do godz. 15.00.

 

Metka i dziennik zmian

Od 29 sierpnia do 7 października br. trwają prowadzone przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Druk 1854).

Metka i dziennik zmian
2014-08-29 Konsultacje społeczne.

Trwają konsultacje dotyczące zmian obowiązujących uchwał Rad Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych (uchwała nr CXII/1737/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r). Konsultacje dotyczą zmian obowiązujących uchwał Rad Miasta Krakowa regulujących m.in. zasady usytuowania sklepów, liczby punktów sprzedaży tzw. „mocnego” alkoholu, czy miejsc w których sprzedaż i spożywanie alkoholu są zabronione.

 

Informuje się, iż zostaną wzięte pod uwagę opinie w tej sprawie złożone do dnia 30 września 2014 r.

 

Pisemne opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres:

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10,  31 – 549 Kraków,

lub drogą elektroniczną na adres: sa.umk@um.krakow.pl

Metka i dziennik zmian

Rusza VIII edycja konkursu "Kraków bez barier" promującego budownictwo dostępne dla wszystkich, w tym w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się: osób z niepełnosprawnością, starszych, rodziców z wózkami oraz wyłonienie najlepiej dostosowanych obiektów budowlanych położonych w Krakowie. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.10.2014 r.

Metka i dziennik zmian

Wniosek o przystąpienie do konkursu należy złożyć do dnia 18 września 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

Lista nr 8/2014 na kwotę 1.428.840,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2185/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 sierpnia 2014 roku

Metka i dziennik zmian

Przed nami ostatnie dni weryfikacji wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. 1 września znana będzie ostateczna lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 2157/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania

Metka i dziennik zmian

Dane identyfikacyjne i adresowe oraz numer rachunku bankowego do przekazywania przez Urzędy Skarbowe należnych dochodów oraz udziałów gminy i powiatu.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar dokonania zmiany siedziby filii Nr 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz zamiar wprowadzenia zmiany w statucie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w części dotyczącej lokalizacji filii.

Metka i dziennik zmian

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X. Termin składania ofert upływa z dniem 21 lipca 2014 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014r.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie nr 1400/2014 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" oraz w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe „Wypoczynek stacjonarny dzieci i młodzieży Dzielnicy VI w okresie wakacji letnich".

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metka i dziennik zmian

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą, przesyłanych do Państwa pocztą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.