Zestawienie rachunków bankowych do przekazywania pieniędzy pobranych przez organy egzekucyjne.

 

 

 

nazwa zobowiązania symbol tytułu wykonawczego poprzedni numer rachunku bankowego nowy numer rachunku bankowego
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne SI-1  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108  65 1020 2892 0000 5302 0590 0909
SI-3  92 1240 4722 1111 0000 4850 3842  48 1020 2892 0000 5102 0590 0925
SI-4 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905  77 1020 2892 0000 5802 0590 0933
SI-5  92 1240 4722 1111 0000 4850 3842  65 1020 2892 0000 5302 0590 0909
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne SW-1  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108  65 1020 2892 0000 5302 0590 0909
SW-3  92 1240 4722 1111 0000 4850 3842  48 1020 2892 0000 5102 0590 0925
SW-4 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905  77 1020 2892 0000 5802 0590 0933
SW-5  92 1240 4722 1111 0000 4850 3842  65 1020 2892 0000 5302 0590 0909
podatek od środków transportowych W-1  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108  77 1020 2892 0000 5802 0590 0933
kara porządkowa W-10  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108  65 1020 2892 0000 5302 0590 0909
W-10  80 1240 4722 1111 0000 4857 6905  77 1020 2892 0000 5802 0590 0933
SM-PD  84 1240 4722 1111 0000 4860 2053  83 1020 2892 0000 5102 0590 0974
opłata targowa W-8  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990
opłaty geodezyjne W- GEO 23 1240 4722 1111 0000 4853 1177  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990
opłaty i kary za wycięcie drzew W-7 23 1240 4722 1111 0000 4853 1177  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990
opłata skarbowa W-11 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990
opłata miejscowa W-14  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990
opłata za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia  WS-PD 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905  77 1020 2892 0000 5802 0590 0933
opłata dodatkowa z tytułu użytkowania wieczystego T/UW/P/  64 1240 4722 1111 0000 4849 0184  77 1020 2892 0000 5802 0590 0933
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi OK-I      OK-II  31 1240 4650 1111 0010 5117 2214  61 1020 2892 0000 5102 0590 0982
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu W-12  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990
renta planistyczna W-15  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990
W-15/OP
W-15/OP II
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności PPW- Gmina  64 1240 4722 1111 0000 4849 0184  70 1020 2892 0000 5102 0590 0917
PPW-SK  43 1240 4722 1111 0000 4853 6055  82 1020 2892 0000 5602 0590 0941
zwrot odszkodowania ZO-SP  43 1240 4722 1111 0000 4853 6055  82 1020 2892 0000 5602 0590 0941
ZO.WYW    77 1020 2892 0000 5802 0590 0933
mandaty karne MK- mandaty karne 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990
grzywny, mandaty i inne kary od ludności WG (WG-1)  64 1240 4722 1111 0000 4849 0184  77 1020 2892 0000 5802 0590 0933
kary za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji na wykonywanie transportu drogowego KM-2 33 1240 4650 1111 0010 2934 3783  78 1020 2892 0000 5302 0590 0966
kary za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji na TAXI KM-1  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990
kary za niedopełnienie obowiązku zwrotu certyfikatu KM-4 33 1240 4650 1111 0010 2934 3783  78 1020 2892 0000 5302 0590 0966