Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa o przekazywanie Gminie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

Metka i dziennik zmian
2017-06-27 LXXIX sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana LXXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 5 lipca 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 5 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

Metka i dziennik zmian

Od 17 czerwca 2017 r.  zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „REJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA”. Termin składania wniosków do planu do dnia 14 lipca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zaproszenie do testowania rynku przedstawicieli sektora prywatnego w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym pn."Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego".

Metka i dziennik zmian

31 maja br. zakończyły się konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Raport z konsultacji Prezydent Krakowa przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami losowania numerów projektów, które będą poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - patrz: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - patrz: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 5 czerwca do 4 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - patrz: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Głosowanie w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 17-30 czerwca 2017 r.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „SKOTNIKI – PÓŁNOC”. Termin składania wniosków do planu do dnia 7 lipca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa informuje, że Prezydent Miasta Krakowa wydał Zarządzenie nr 1263/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2017 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego. 

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSOCICE II" - Termin składania wniosków do planu do dnia 30 czerwca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (--> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA" - Termin składania wniosków do planu do dnia 30 czerwca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (--> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2017 roku – decyduje data złożenia wniosku.

Metka i dziennik zmian

Informuję, że z powodu prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, od dnia 13 marca 2017 r. parking przed budynkiem bedzie wyłączony z użytkowania. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 

Metka i dziennik zmian

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).