kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Nabór wniosków do konkursu w dniach 2 - 31 stycznia 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2018-12-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-12-27 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacjąw dniach od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (->Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Z dniem 1 stycznia 2019 r. organizatorem Krakowskiego Teatru Scena STU została Gmina Miejska Kraków

Metka i dziennik zmian

Od 2 stycznia 2019 roku w renesansowym obiekcie na Woli Justowskiej rozpoczęła działalność nowa samorządowa instytucja kultury - Instytut Kultury Willa Decjusza.

Metka i dziennik zmian
2019-01-08 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 8 stycznia do 5 lutego 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT WYKUPU TZW. „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZGMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Metka i dziennik zmian
2019-01-10 Listy mieszkaniowe 2018

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Prezydent Miasta Krakowa w dniu 7.01.2019 r. wydał zarządzenie nr 23/2019 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2018.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy NGOs do „Centrum Obywatelskiego” na spotkanie pt. „Wszystko o lokalach gminnych”