kanał rss
Metka i dziennik zmian

Z DNIEM 1 LIPCA 2019 ROKU KASA PRZY PL.WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.

Metka i dziennik zmian

Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie wodociągu 150 mm z żeliwa sferoidalnego ISOPAM w rurze ochronnej stalowej 355,6х10, po istniejącym moście betonowym nad rzeką Serafą w ciągu ul. Popiełuszki w Krakowie, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej 150 żeliwo sferoidalne w ulicy Popiełuszki w Krakowie dz. nr 690/5, 695/3, 715/1 obr. 101 Podgórze".

Metka i dziennik zmian
2019-07-10 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĄBIE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Gmina zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.

Metka i dziennik zmian
2019-07-11 XXII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Krakowa

Informuję, że na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa została zwołana, jako nadzwyczajna XXII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 17 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Informacja o rządowym programie „Mieszkanie na Start”