kanał rss
Metka i dziennik zmian

Od 27 marca trwają w Krakowie „Międzynarodowe studenckie warsztaty projektowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania wschodniego fragmentu Parku Miejskiego Bagry Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja”.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan.

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji centralnego ogrzewania.