kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego – Kraków – Warszawa - Sulejówek”.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.275.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 23.01.2018 r.