kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wraz ze zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 64/2, 66/2, 67/1, 101/2 obr 15 oraz 268/1 obr 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 150 mm w ulicy Czerwone Maki/Lubostroń w Krakowie - na działkach nr 359/12, 456/6 obr. 41 Podgórze, nr 17/2, 17/1, 111/46 obr. 35 Podgórze oraz nr 206/6 obr. 42 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRA0037_E przy ul. Radzikowskiego 35 w Krakowie, na działce nr 752 obr. 41 Krowodrza

Metka i dziennik zmian

Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 282, 283, 284, 285, 287 obr. 16 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 477/10, 477/8, 378 obr. 41 Podgórze w rejonie ul. Czerwone Maki i ul. Bunscha w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE, ciśnienia 100 kPa, na działce nr 97/1 (część) obr. 18 Nowa Huta, przy ul. Węgrzynowickiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, ciśnienie 100 kPa, na działce nr 336/5 obr. 31 Nowa Huta, przy ul. Nadwodnej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 167/41, 765/1 obr.2 Krowodrza, 582, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 585, 586, 78/6 obr.3 Krowodrza przy ul. Rydla w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa osiedlowej sieci cieplnej 2 x Dn 300 w rejonie ul. Basztowej od skrzyżowania z ul. Krowoderską do skrzyżowania ul. Westerplatte z ul. Zamenhofa w Krakowie, na działkach nr 616/1, 534/3, 556/1, 535/3, 535/6, 535/7, 564/1, 564/2, 536/2, 537/10, 537/2, 615/3 obr.1 Śródmieście, 152/1 obr.2 Śródmieście, 180/5 obr.119 Śródmieście, 107/1 obr.120 Śródmieście

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Radzikowskiego w Krakowie, na działkach nr 811/2, 811/3, 772/4, 811/4, 772/6, 942 obr.41 Krowodrza