kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.30.2018.DMT

data przyjęcie zgłoszenia: 28.02.2018 r.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa centralnej ciepłej wody.