kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Bohaterów Września 37 dz. nr 47/20 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Piastów 8 dz. nr 64/7 obr. 2 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 594/11, 572/6, 268/6, 268/5, 269/7, 269/6, 833, 831 obr. 49 Podgórze przy ul. Zabawa w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr 55490 KRAKÓW FRIEDLEINA/28973 przy ul. Friedleina 31 w Krakowie, na działce nr 147 obr. 45 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 659, 660, 652 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”.