kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Jadwigi Majówny oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Podkamyk oraz na terenie PKP linii kolejowej nr 118 Kraków Mydlniki - Kraków Balice (międzynarodowy port lotniczy) w Krakowie (km.: 9.425 – 9.430) na dz. nr 387/6, 210/2, 209/2, 204/2, 203/2 obr. 50 Krowodrza oraz na dz. nr 411, 369, 350/2, 352/7, 343, 353/3, 353/4, 358, 344, 357/6, 357/5, 402 obr. 51 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działce nr 520/3 obr. 28 Podgórze w ul. Żeńców w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa szkoły o budynek sali sportowej, szatni i zaplecza na działce nr 1/1 obr. 2 Nowa Huta na os. Złotego Wieku 4 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku Domu Studenckiego Politechniki Krakowskiej wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych, budowa schodów zewnętrznych, budowa podnośnika dla niepełnosprawnych i budowa drogi pożarowej przy ul. Bydgoskiej 19 w Krakowie, na działkach nr 384/26, 385/7 obr. 4 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100-150 mm na działce nr 196/7 obr. 44 Nowa Huta przy ulicach Wojciechowskiego, Odmogile w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku laboratoryjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, co., elektryczną, wentylacji mechanicznej wraz ze schładzaniem, instalacji gazów technicznych, budowa stacji transformatorowej, rozprężalni gazów technicznych, sieci kanalizacji, budowa miejsc postojowych na działkach nr 82, 337/3 obr. 48 Krowodrza oraz na działce nr 300 obr. 1 Krowodrza przy ul. Balickiej w Krakowie realizowany jako „Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności”

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4kV na działkach nr 466, 467, 465/19, 393, 53/3, 58/3 obr. 60 Podgórze przy ul. Kalinowej w Krakowie”