kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplej wysokoparametrowej z rur preizolowanych dla budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC dla lokalizacji przy ul. Dauna 71 w Krakowie – Etap I na działkach nr 320/1, 320/3, 320/5, 320/6, 372, 320/10, 320/12, 371, 11/8, 21/6, 22/3, 22/4, 22/7, 22/8, 23/11, 22/5, 23/6, 24/12, 24/13, 24/14, 25/2, 25/1, 271/9 obr. 50 Podgórze, 810/9, 810/7, 810/6, 810/5, 810/4, 810/3 obr. 49 Podgórze w rejonie ul. Dauna, Nadzieja, Bławatkowej, Górskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100 oraz miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 na działkach nr 416, 108/5, 108/12, 108/11, 108/7, 108/2, 108/8, 108/10, 108/9, 108/4, 112/2, 112/6, 112/7, 112/4, 111 obr. 41 Podgórze w rejonie ul. Skotnickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 na działkach nr 423/3, 430/13, 502, 423/2, 416/20 obr. 48 Podgórze, 450/6, 450/11 obr. 46 Podgórze przy ul. Chmielnej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 270/4, 288, 289 obr. 16 j.ew. Krowodrza przy ulicy Wodociągowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian
2018-08-08 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "DOLINA RUDAWY""STARY BIEŻANÓW".