kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja Nr 6/6743.7/2018

działki nr 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.18.2018.DMT

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku sprzeciwu

dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.31.2018.DMT

data przyjęcia zgłoszenia: 06.03.2018 r.