kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.275.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 23.01.2018 r.

Metka i dziennik zmian

budowa sieci kanalizacji deszczowej

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

ul. Bogucicka, dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.271.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 18.01.2018 r.