kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Budowa Centrum handlowego wraz garażem podziemnym, miejscami postojowymi na terenie, kanalizacji, dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji składającej się z dwóch etapów: Etap I - (GAL1)Budowa dwóch budynków handlowo-usługowo-gastronomicznych, z miejscami parkingowymi w garażu oraz na terenie, z instalacjami wewnętrznymi w budynku oraz w terenie, infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, z towarzyszącymi obiektami budowlanymi, na działkach 216/195, 216/196, 216/206, 264, 216/208, 216/194, 216/229, 216/240, 216/241, 216/244, 216/246, 401, 407, obr. 54 Nowa Huta, przy ul. Galicyjskiej w Krakowie; Etap II - (GAL2)Budowa dwóch budynków handlowo-usługowo-gastronomicznych, z miejscami parkingowymi na terenie, z instalacjami wewnętrznymi w budynku oraz w terenie, infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, z towarzyszącymi obiektami budowlanymi, na działkach 216/208, 216/154, 216/211, 264 obr. 54 Nowa Huta"

Metka i dziennik zmian

„Budowa publicznie dostępnego ciągu pieszego w formie schodów terenowych przy przystanku na działce nr 20/4 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, ul. Skarżyńskiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100 na działkach nr 30/28, 15/15, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 17/22, 30/31 obr. 34 Podgórze w rejonie ul. Gutenberga, Jahody i Drukarskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Metka i dziennik zmian

Nadbudowa kamienicy wraz z oficyną, przebudowa elewacji frontowej i tylnej, wprowadzenie pionu windowego oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kondygnacji strychu na mieszkalne na dz. nr 41, bor. 61 Śródmieście przy ul. Krupniczej 8 w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma garażami wbudowanymi dwustanowiskowymi w każdym budynku i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym oraz instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 210/4 obr. 11 Krowodrza, rozbudowa drogi na działce nr 210/5 obr. jw., oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 558/17 i 210/5 przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie”.

 

 

Metka i dziennik zmian

Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budynku jednorodzinnego z sześcioma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych w parterze na działce nr 11/2, 12, 13, 18 obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i budową drogi wewn. na dz. nr 12, 13, 18 obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie