kanał rss
Metka i dziennik zmian

 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele hotelowe na działce nr 28 obr. 13 Śródmieście przy ul. Miodowej 25 w Krakowie”.

 

 

Metka i dziennik zmian

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Wieloletniego Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej ø300 żeliwo sferoidalne w rejonie ulic Powstania Styczniowego i Krzyżówka w Krakowie, na działkach nr 383/1, 383/2, 384/2 obr.50 Krowodrza, 48/2, 54/7, 346, 410, 350/3, 350/4 obr.51 Krowodrza, 85/15 obr.53 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian
2018-10-15 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 15 października do 13 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn140 i dn63 na działkach nr 175/2, 373, 342/1, 12/104, 12/86, 168/2, 167/1, 167/3 obr. 55 Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej i Szafrańskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul. Lipińskiego 18 dz. nr 310/23 obr. 31 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV przy ul. Brązowniczej w Krakowie, na działkach nr 198/5, 197/5 obr.5 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul. Księcia Józefa 357 dz. nr 160/21 obr. 20 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Komandosów 9, ul. Komandosów 11, ul. Komandosów 17, ul. Słomiana 3, ul. Słomiana 9, ul. Słomiana 22, ul. Słomiana 13 przy ul. Komandosów 9.