kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i rozbudowa Budynku Szpitalnego nr 5A położonego na terenie kompleksu szpitalno – parkowego przy ul. dr. J. Babińskiego 29 w Krakowie wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 1/31 obr.70 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 151 wraz z łącznikiem prowadzącym do istniejącej szkoły oraz budowa drogi pożarowej z placem manewrowym, miejsc postojowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i zielenią towarzyszącą na działce nr 140/9 obr. 31 Podgórze przy ul. Lipińskiego 2 w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu „Działajmy razem”, wspierającego lokalne inicjatywy międzypokoleniowe. Wyróżnione projekty dotyczą uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia, a ich celem jest integracja młodzieży i seniorów.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Palacha 15 dz. nr 586 obr. 44 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów Osiedla Albertyńskiego 37 dz. nr 78/2 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 18 dz. nr 67/10 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 5 dz. nr 67/24 obr. 7 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Czarnogórska 10, 10B, 10C dz. nr 847 obr. 49 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Budowa wodociągu (sieci wodociągowej), kanalizacji sanitarnej (sieci kanalizacji sanitarnej), kanalizacji opadowej, przyłącza kanalizacji opadowej, instalacji wewnętrznej kanalizacji opadowej (rurociąg tłoczny) na dz. nr 249, 345, 344, 391/1, 391/2, 288 obręb nr 54 Nowa Huta przy ul. Tomickiego/Sołtysowskiej w Krakowie.”

 

Metka i dziennik zmian
2018-05-16 Noc Muzeów 2018

18/19 maja 2018 (z piątku na sobotę) odbędzie się w Krakowie Noc Muzeów. Zostanie zainaugurowana 18 maja o godz. 18.00 w Muzeum Archeologicznym.